ส.1 พัน.101
 ส.พัน.1 รอ.
 ส.พัน.2 รอ.
 ส.พัน.4
 ส.พัน.9
 ส.พัน.11
 ส.พัน.12 รอ.
 ส.พัน.13
 ส.พัน.15
 ส.พัน.21
 ส.พัน.22
 ส.พัน.23
 ส.พัน.24
 โรงเรียนทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาต
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3


space


 

 

 


 
เมื่อ 9 เม.ย.57
ผบ.ส.พัน.21 พบปะกำลังพล และมอบทุนการศึกษา
ณ ห้องเรียน ร้อย.สวถ.ส.พัน.21
                         เมื่อ 1-4 เม.ย.57
      ผบ.ส.พัน.21 เป็นประธานกรรมการตรวจเลือกทหาร
        ประจำปี 2557 ณ พื้นที่ อ.ปากพลี จ.นครนายก
                      เมื่อ 25 มี.ค.57      
          ผบ.ส.พัน.21 เป็นประธานพิธีประดับยศ             นายทหารประทวน ณ.บก.ส.พัน.21


                       เมื่อ 22 มี.ค.57   
       ผบ.ส.พัน.21พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว 
                ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากองพัน
          ณ วัดหนองตะแบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เมื่อ 18 มี.ค.57           
ผบ.ส.พัน.21 และคณะนายทหาร เป็นกรรมการ
การสอบเลื่อนฐานะ ส.อ. ขึ้นครองอัตราจ่า
ณ พื้นที่ ส.พัน.21


  
  
ผบ.ทบ.ให้หน่วยทหารปรับและจัดกลุ่มการทำงานเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมติดตาม
     และร่วมป้องกันการบุกรุกป่า

กองทัพบก ขอบคุณชายไทยที่พร้อมใจเข้าตรวจเลือกทหาร ระบุมีผู้สมัครเป็นทหารถึง 31,529 คน
ทบ.ย้ำเตือนพร้อมห้าม ลักลอบเข้าไปเก็บกระสุน/ระเบิดในพื้นที่ฝึกของหน่วยทหารเพื่อความปลอดภัย
ทบ.พร้อมสนับสนุนแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล เร่งดำเนินการในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ทบ. เดินหน้างานแก้ปัญหายาเสพติด เน้นสร้าง “หน่วยทหารสีขาว” ควบคู่กับการช่วยฟื้นฟู หลังน้ำลด
     และเสริมสร้าง ความพร้อมรบให้กำลังพล
    
รับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน 
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2556 
ระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
การพิมพ์หนังสือราชการ ด้วยคอมพิวเตอร์
ราชกิจจานุเบกษา
แบบฟอร์มเงินกู้ อทบ. ได้ที่หน้า
Download
ยื่นภาษี online


     
    
ในหลวงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
อัพเดทโปรแกรมใหม่..
หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
ความรู้เกี่ยวกับสายดิน
ความรู้เรื่องดาวเทียม
วิธีเขียนใบสมัครงานภาษาอังกฤษ
แผนที่ประเทศไทยความละเอียดสูง
การสะกดชื่อจังหวัด เขตและอำเภอเป็นภาษาอังกฤษตามราชบัณฑิตยสถาน
เน็ตเวิร์คไร้สายระหว่างอาคาร

พ.ท.อรรถพงศ์    ภู่กาญจน์
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 21


>>:: ประวัติย่อ ::<<
ร.ท.มานพ    บัวรุ่ง 
ผู้ฝึกทหารใหม่
กองพันทหารสื่อสารที่ 21

ทำเนียบกำลังพล
หน่วยฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/57

>>... ภาพกิจกรรม
...<<

การคัดเลือก
การตรวจเลือกทหารกองเกิน

 
ฟังเพลง
 เพื่อแผ่นดินไทย

 Download

 
 กองพันทหารสื่อสารที่ 21  เลขที่ 126 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรภายใน.68556 , ภายนอก 02 - 5212596  
(ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย ศทท.ส.พัน.21) , WEBMASTER :: Sigbn21@gmail.com